Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies Akceptuję Zamknij

Karta etyki

KARTA ETYKI

 

ENGIE przyjęło najwyższe standardy etyczne. Zasady działania ENGIE wpisują się w ramy międzynarodowych dokumentów referencyjnych, takich jak:

Powszechna deklaracja praw człowieka i konwencje towarzyszące,

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i kierunkowe zasady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla ponadnarodowych przedsiębiorstw,

Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.

Stworzona przez ENGIE Karta etyki stanowi podstawę, na której opierają się wszystkie standardy, polityki wewnętrzne, kodeksy postępowania przyjęte przez Grupę. Karta definiuje 4 fundamentalne zasady etyczne, na których opiera się całość zobowiązań ENGIE w sferze etyki, określa zakres ich stosowania, przedstawia ogólną strukturę zarządzania i organizacji Grupy w obszarze etyki i compliance.

 

 

Przewodnik praktyki w zakresie etyki

 

Niniejszy przewodnik pt. „Praktyki w zakresie etyki” ma na celu szczegółowy opis warunków stosowania ram ogólnych..