Oferta

Nasza oferta

Elektryka

Budowa, eksploatacja i konserwacja

 • instalacje elektryczne
 • instalacje alarmowe
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje teleinformatyczne
 • instalacje domofonowe
 • instalacje telewizyjne
 

Konserwacja i serwis instalacji sanitarnych

 • montaż / wymiana armatury i urządzeń
 • wykrywanie i usuwanie przecieków
 • kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji
 • konserwacja kotłów (czyszczenie, miedziowanie)
 • czyszczenie chemiczne wymienników ciepła
 • piaskowanie
 • przegląd i czyszczenie urządzeń filtrujących
 • modernizacja istniejącej instalacji
 • serwis pomp

Automatyka

Wykonujemy instalacje zasilania, sterowania automatyki oraz analizy pomiarowej i regulacyjnej dla

 • procesów technologicznych w kotłowniach
 • węzłów cieplnych
 • klimatyzacji
 • instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych
 • instalacji sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych
 • procesów technologicznych linii produkcyjnych

Hydraulika

Budowa, eksploatacja i konserwacja

 • wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
 • wewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej
 • wewnętrzne instalacje wodociągowe
 • wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
 • węzły ciepłownicze
 • sieci i instalacje ciepłownicze
 • kotłownie gazowe i olejowe małej i średniej mocy
 • urządzenia uzdatniania wody
 

Konserwacja i serwis

 • montaż / wymiana armatury i urządzeń
 • wykrywanie i usuwanie przecieków
 • kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji
 • konserwacja kotłów (czyszczenie, miedziowanie)
 • czyszczenie chemiczne wymienników ciepła
 • piaskowanie
 • przegląd i czyszczenie urządzeń filtrujących
 • modernizacja istniejącej instalacji
 • serwis pomp

Pomiary

Wykonujemy

 • pomiary elektryczne
 • pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • badania termowizyjne i przeglądy konserwacyjne
 

Kontakt

ENGIE EC Serwis
ul. Orląt Lwowskich 6
76-200 Słupsk

NIP 8393116292
Regon 220939385
KRS 0000346744

TELEFON:
Sekretariat: 59 847 44 80
Fax: 59 847 44 99
Pogotowie techniczne: 993

E-MAIL:
sekretariat.ecs@engie.com