Oferta

1. Budowa i eksploatacja

wykonujemy, eksploatujemy i konserwujemy:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje alarmowe
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje teleinformatyczne
 • instalacje domofonowe
 • instalacje telewizyjne
2. Konserwacja i serwis
 • montaż i wymiana urządzeń elektrycznych (rozdzielnice, tablice dyspozytorskie, pulpity sterownicze, skrzynki sterownicze, tablice rozdzielcze i przyłącza kablowe)
 • modernizacja istniejącej instalacji
 • usuwanie awarii na instalacji elektrycznej
 • wykonywanie tymczasowego zasilania
 • wymiana uszkodzonych wkładek topikowych po stronie zasilania WLZ i w tablicach administracyjnych
 • oczyszczanie przewodów nadpalonych i powtórne załączanie
 • naprawa / wymiana podejścia pod tablicę podlicznikową
 • naprawa instalacji oświetleniowej, zabezpieczeń przedlicznikowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych oraz ogólnego przeznaczenia
 • naprawa złącz i styków w puszkach WLZ
 • zabezpieczenie (izolowanie) przewodów elektrycznych
 • wymiana / uzupełnianie żarówek oświetlenia
1. Budowa i eksploatacja

wykonujemy, eksploatujemy i konserwujemy:

 • wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania
 • wewnętrzne instalacje ciepłej wody użytkowej
 • wewnętrzne instalacje wodociągowe
 • wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
 • węzły ciepłownicze
 • sieci i instalacje ciepłownicze
 • kotłownie gazowe i olejowe małej i średniej mocy
 • urządzenia uzdatniania wody
2. Konserwacja i serwis

W zakres prac konserwacyjnych instalacji sanitarnych wchodzi:

 • montaż / wymiana armatury i urządzeń
 • wykrywanie i usuwanie przecieków
 • kontrola i regulacja parametrów pracy instalacji
 • konserwacja kotłów (czyszczenie, miedziowanie)
 • czyszczenie chemiczne wymienników ciepła
 • piaskowanie
 • przegląd i czyszczenie urządzeń filtrujących
 • modernizacja istniejącej instalacji
 • serwis pomp
Zakres usług

Wykonujemy instalacje zasilania, sterowania automatyki oraz analizy pomiarowej i regulacyjnej dla:

 • procesów technologicznych w kotłowniach
 • węzłów cieplnych
 • klimatyzacji
 • instalacji teletechnicznych oraz przeciwpożarowych
 • instalacji sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych
 • procesów technologicznych linii produkcyjnych
Zakres usług

Wykonujemy:

 • pomiary elektryczne
 • pomiary oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • badania termowizyjne i przeglądy konserwacyjne